You are currently viewing Dreams On Sale

Vlad Buzaianu

Dreams On Sale, 9:23 min, Stereo, Romania, 2016

Vlad Buzaianu živi i radi u Bukureštu. Tu je završio poslovne studije i psihologiju. Ovo je njegov prvi filmski projekat.

U svetu u kom ljudi mogu da beleže, kupuju i prodaju snove, mnogi počinju da gube mogućnost sanjanja. Snovi su postali nova umetnička forma i mogućnost zarade za bogatu klasu.