You are currently viewing Liat Berdugo + Emily Martinez as Five Twins

Liat Berdugo, Emily Martinez

Liat Berdugo + Emily Martinez as Five Twins, 5:43 min, Mono, United States, 2016

„Željni stvaranja” je zajednička praksa Liat Berdugo i Emily Martinez, dva tela spremnih za rad. Naš fokus je na takozvanoj „ekonomiji deljenja” i „nestrpljivosti stvaranja” savremenih umetnika u akceleracionističkom, neoliberalnom ekonomskom okviru.

Liat Berdugo + Emily Martinez as Five Twins, aktuelna porudžbina lažnih blizanaca sa Fiverr.com, jeste rešenje za umetničko suočavanje sa izazovom da rade sa nepoznatim osobama.