You are currently viewing Mycroft

Célestine Plays, Simon Gobbi

Mycroft, 8:24 min, Stereo, France, 2015

Simon i Célestine su 2015. godine stekli master iz 3D kompjuterske grafike specijalizovane za filmsku animaciju na Pôle IIID, školi u Rubeu u Francuskoj.

Na Badnje veče 1930. godine počinjeno je ubistvo u engleskoj vili. Svi stanari su osumnjičeni. Narator, Mycroft, vraća nas u jutro pre zločina i pomaže nam da vodimo istragu.