You are currently viewing Planemo

Veljko Popovic

Planemo, 13:25 min, Stereo, Croatia, 2015

Veljko Popović (1979) je diplomirao 2003. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu. Kompjuterskom grafikom je počeo da se bavi 1998, suosnivač je studija za CG i animaciju, Lemonade3D. Na čelu je Odseka za film i video i predaje kompjutersku animaciju na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Planemo je usamaljeni lutalica, galaktički stražar. Svet je siroče, nebesko telo izbačeno iz svog solarnog sistema usled haosa planetarne migracije. Šta se dešava u društvu u kojem svako bezumno orbitira oko svojih svakodnevnih rutina kada pojedinac biva istrgnut iz sistema?