You are currently viewing Scream Test

Vera Rosa Maria Herr

Scream Test, 18:45 min, Stereo, Belgium, 2015

Vera Rosa Maria, rođena 1988, nemačka filmska autorka i video umetnica. Živi i radi u Briselu. Vera propituje granice normalnog usmeravajući se ka mestu susreta individualnog i kolektivnog.

Režiser prati osobu ispred kamere kroz zaboravljene hodnike njihove personalnosti. Scream test otkriva praistorijski instinkt preko tela glumca, osvetljavajući granice ličnog prostora i osećanja zajedništva.