You are currently viewing Sektor

Goran Škofić

Sector, 5:29 min, Stereo, Croatia, 2015

Goran Škofić (1979, Pula, Hrvatska) ispituje položaj pojedinca u raznovrsnosti društvenih sfera savremenog života. Škofićevi radovi su sačinjeni od foto i video kolaža, prostornih instalacija, snimljenih performansa, filmskih i zvučnih elemenata.

Aparat za zavarivanje preuzima funkciju muzičkog instrumenta. Stvorena je audio-vizuelna kompozicija zasnovana na žanru industrijske buke. Protagonista je radnik na brodogradilištu koji ne spaja više dva parčeta metala, već koristi proces zavarivanja da stvara muziku.