You are currently viewing Ciklus

Uroš Mirić

Ciklus, 1:18 min, Color, Mono, Serbia, 2017

Rođen je 19. avgusta 1996. godine u Senti. Student je na dvogodišnjem studijskom programu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Godine 2017. kolektivna izložba „audio/video rad”, Magacin, Beograd.

Godine 2017. samostalna izložba „Skice, vežbe, ideje 1”, SKCNS Fabrika, Novi Sad.

Umetnički video rad pod nazivom Ciklus ima za cilj predstavljanje problema savremene egzistencije stvaranjem paralelnih veza između digitalnog i realnog prostora. Koristeći se metodom kružne kompozicije posmatrač korespondira sa radom i postaje aktivni učesnik na realnom planu.

 

Ciklus

Author's name: Uroš Mirić Duration: 01:18 minOriginal title: CiklusYear of production: 2017Country of production: Serbia For more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2017-en/made-in-serbia-2017-en/ciklus/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Thursday, September 10, 2020