You are currently viewing Enaction#2

Carlotta Piccinini

Enaction#2, 6:53 min, Color, Stereo, taly, 2016

Carlotta Piccinini je italijanska režiserka i video umetnica. Kreće se od dokumentarne i video umetnosti do interaktivne umetnosti. Fascinira je stvaran život i međusobna povezanost vizuelnog i zvuka uz pomoć novih tehnologija. Njeni radovi su prikazivani na evropskim, američkim i afričkim festivalima.

Enaction je prelazni istraživački projekat koji spaja video umetnost i nauku, slobodno je inspirisan enaktivističkom teorijom.

U Enaction#2, materijalna forma, plazma, proizvodi svoj vlastiti svet kroz percepciju pokreta vlastite mase u okviru svoje okoline.