You are currently viewing Fish Tank

Haoge Liu

Fish Tank, 6 min, Color, Stereo, China, 2016

Haoge Liu je video umetnik koji živi i radi u Pekingu. Uglavnom se bavi video umetnošću i eksperimentalnom animacijom.

U ovom filmu je ručno crtana animacija korišćena da se na živopisan način ilustruje veza između klopke, prinude i slobode. Korišćena je kombinovana građa i multilinearni narativ kako bi se predstavili odnosi između ribe i njenog pogleda iz akvarijuma ka spolja, sa pogledima ljudi na akvarijum.