You are currently viewing Five: Rondo

Max Hattler & Team Five

Five: Rondo, 15 min, Color, Stereo, China, 2017

Team Five je grupa od 36 diplomaca i postdiplomaca na School of Creative Media na Gradskom univerzitetu u Hongkongu, koje predvodi umetnik apstraktne animacije Max Hattler. Za više informacija posetite sajt www.maxhattler.com/five.

Apstraktna animacija koja vizualizuje drugi stav pete simfonije Gustava Malera, koju su napravili Max Hattler i studenti animacije sa School of Creative Media, Gradskog univerziteta u Hongkongu.