You are currently viewing Identity Parade

Gerard Freixes Ribera

Identity Parade, 4:18 min, B&W, Stereo, Spain, 2017

Gerard Freixes Ribera je rođen u Igualadi (Španija) 1979. godine, studirao je likovnu umetnost na Univerzitetu u Barseloni. Njegovi filmovi su uglavnom pravljeni digitalnim manipulisanjem arhivskih snimaka u cilju stvaranja novih priča.

Drew je pobegao i proganja Melindu, ali šta maska krije?

Film je napravljen obrađivanjem i manipulisanjem arhivskih snimaka.