You are currently viewing Monoton roter Gnom

Vera Sebert

Monotone red-colored Gnome, 7:11 min, Color, Stereo, Austria, 2016

Vera Sebert je od 2007. do 2015. godine studirala likovnu umetnost na Fine Arts Braunschweig i na Akademiji likovnih umetnosti u Beču.

Čudan zvuk glasova, veštačkih boja i zrnastih snimaka stimulišu čula i proizvode vlastito pripovedanje koje uspeva bez priče.