You are currently viewing The Stream VII

Hiroya Sakurai

The Stream VII, 5:56 min, Color, Stereo, Japan, 2016

Radovi Hiroya Sakurai-a se mogu videti u kolekciji Nacionalne galerije Kanade i u J. Paul Getty Trust-u. Nagrađivan je na Asolo Art Film festivalu (2016), Međunarodnom filmskom festivalu Blow-Up Arthouse i Tokyo Video festivalu (2017).

Ovo delo je balet koji koristi zvuk i pokret algi i vode. Uz vodopad kao pozorište, snimio sam koreografiju algi koje plutaju vodom.