You are currently viewing You are mmm

Sweetliv Lotta

You are mmm, 3 min, Color, Stereo, Netherlands, 2016

Nakon što je studirala umetnost u Artez Art Academie u Arnhemu, potom sliku i tehnologije medija u School of Arts u Utrehtu u Holandiji, LottaSweetliv dugo godina se bavila slikarstvom. Od 2010. godine iznova je otkrila svoju ljubav prema pokretnoj slici. Počinje da pravi kratke filmove kombinujući video radove sa svojim slikarskim delima.

Lotin hipnotički san.