You are currently viewing Film & Media @ Lincoln: Research, Practice & Collaboration

Richard Vickers, 60 min, United Kingdom, 2018

Prezentacija istraživanja, prakse i saradničkog pristupa inovacijama u filmu i medijima na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Lincolnu. Prezentacija će obuhvatiti kratke filmove nastavnika i studenata, prikazujući najnovije istraživanje, praksu i saradnju.