You are currently viewing Amplifier

Saara Ekström

Amplifier, 17:03 min, B&W, Dolby SR 5.1, Finland, 2017

Saara Ekström živi i radi u Turku, u Finskoj. Studirala je od 1983-86. na Akademiji umetnosti u Turku, a u periodu 1995-1997. u Americi na Northern Arizona University u Flagstafu. U svojim video radovima, fotografijama i instalacijama, Saara se zanima za prirodne i veštačke materijale koji oličavaju snažne simboličke vrednosti. Učestvovala je na nekoliko državnih i međunarodnih izložbi od 1986. Bila je kandidat za Ars Fennica Award 2002. godine, kao i umetnica godine na Helsinki Festivalu 2005. Njena obimna samostalna izložba je predstavljena u Muzeju umetnosti  Amos Anderson 2005, i u Muzeju savremene umetnosti Kiasma 2011. godine. Njeni radovi čine deo mnogih umetničkih kolekcija u Finskoj i šire.

Vreme neizbežno teče od prošlosti ka budućnosti, prolazeći kroz sadašnji trenutak. Čovečanstvo ograđuje vremenom svoja obeležja, mrlje i ruševine. Na rubu velikih promena postupanje vremena iskače iz uobičajenog. Vreme curi, prelama se i savija, dozvoljavajući stvarima  koje pripadaju negde drugde, nečem drugom, da se prožimaju. Na 8mm filmu Helsinški Olimpijski Stadion predstavlja istorijsku smenu paradigme. Dovršena 1938. godine, zgrada prevazilazi čistu funkcionalističku arhitekturu i predstavlja orijentir za optimističku utopiju i nesvesnost čovekovog zanemarivanja istorije.