You are currently viewing TRANSFORMATIONS / VAPORS / MELANOSIS

Michal Kindernay

TRANSFORMATIONS / VAPORS / MELANOSIS, 9:00 min, Color, Dolby Digital, Czech Republic, 2017

Michal Kindernay je intermedijalni umetnik, kustos i performer. U njegovim audio-vizuelnim instalacijama se prepliću umetnost, tehnologija i nauka. Predstavlja ekološke teme koristeći razne tehnološke pristupe u sprezi sa prirodnim okruženjem. U njegov rad spadaju video-performansi, interaktivne instalacije , eksperimentalni dokumentarni projekti, zvučne kompozicije. Jedan je od osnivača yo-yoneprofitne kulturne organizacije, RurArtMap projekat, i bio je član kolektiva galerije Školska 28 u Pragu. Radi kao gostujući profesor u Centru za filmske i TV audiovizuelne studije na Akademiji za scensku umetnost kao i na novim Masters programima na Praškom Koledžu. Bio je uključen u mnogim međunarodnim projektima kao organizator ili umetnik. Živi i radi u Pragu.

Priča, koja se u osnovi bavi eksploatacijom prirodnih resursa, ima za svoju glavnu temu vodu, prikazujući njene oblike i promene u industrijskom lancu. Zvučni zapis duboke frekvencije, mračan kao prljava voda koja curi iz elektrane, zajedno sa slikama industrije upućuje na osećaj brige za ekologiju.

MyStreet films i Kruh Festival.