You are currently viewing Form and Abandon

Pavle and Anuk Jovović

Form and Abandon, 15:17 min, Color, Stereo, Serbia, 2018

Pavle Jovović, rođen 1989. u Užicu, živi i radi u Bazelu i Beogradu.
Anuk Jovović, rođena 1984. u Bazelu, živi i radi u Bazelu i Minhenu.

Video je smešten unutar arhitektonskog kompleksa u drugom svetu gde grupa bezizražajnih likova izvode niz enigmatičnih rituala. U isto vreme futuristično i arhaično, video naglašava osnovnu interakciju između vizuelnih elemenata kako bi prikazao suštinske principe koji povezuju vreme i prostor.