You are currently viewing Teu

Janne Höltermann

Teu, 10:30 min, Color, Stereo, Germany, 2018

Janne je rođena Nemica i trenutno živi u Bruklinu. Zajedno sa drugim umetnicima izlagala je u: ICA Philadelphia, Deutscher Künstlerbund Berlin, Museum of Contemporary Art Basel, NURTUREart Brooklyn, C.A.R. Zollverein Essen, Matadero de Legazpi Madrid i Museum of Fine Arts Bremen.

U TEU (posebna jedinica za merenje nosivosti broda), teretni brodovi prelaze okvir i gomile kontejnera se umnožavaju sve dok se slika ne raspadne u najmanje jedinice, piksele. Video koristi digitalne i fizičke standardizovane formate kao osnovu za razvoj sopstvene prostorno-vremenske logike.