You are currently viewing Shantabai

Shantabai, 11:43 min, Color, Stereo, India, 2019

Dokumentarac je prikaz života starice od 85 godina koja pripada Dombari zajednici koja žonglira na ulicama.

 

Film and Television Institute of India, Pune India

Film and Television Institute of India (FTII), osnovan 1960. godine, predstavlja nezavisno radno telo u okviru Union Ministry of Information and Broadcasting. Nudi nastavu iz umetnosti i veština pravljenja filma i televizijske produkcije. FTII je član CILECT-a, međunarodnog udruženja filmskih škola.

www.ftiindia.com