You are currently viewing Honor Bound

 Andrej Tišma

Honor Bound, 05:07 min, Color, Stereo, Serbia, 2020

Andrej Tišma (Novi Sad, Jugoslavija, 1952.) je novosadski umetnik, kritičar umetnosti i kustos. Od 1996. godine se bavi kompjuterskom grafikom, web umetnošću, a od 2003. digitalnim videom i muzikom, kao i pisanjem o ovim medijima.

Još uvek se Amerika smatra “najnaprednijom i najmoćnijom zemljom na svetu” i neki kažu “u istoriji čovečanstva”, vidjena okom objektivnog posmatrača iz više uporednih uglova – njen kulturološki nivo, vojna moć, tehnološki razvoj, industrija zabave, moral, i njeno poimanje časti. Neka gledaoci sami zaključe.