You are currently viewing Nod. Wink. Horse

Ollie Magee

Nod. Wink. Horse, 04:42 min, Color, Stereo, United Kingdom, 2020

Oli Magi je filmski stvaralac iz Severne Irske.Oli se nastanio u Engleskoj da studira animaciju u Bristolskoj školi animacije, a kasnije je pohadjao Kraljevski umetnički koledž u Londonu. Takodje se bavi slikarstvom i muzikom.Privlače ga nepripovedačke ideje i strukturalistički film.

Film iza konja. Nejasna naracija. Samo-sabotaža.