You are currently viewing Serial Parallels

Max Hattler

Serial Parallels, 09:00 min, Color, Stereo, China, 2019

Maks Hatler je umetnik i akademik koji se bavi apstraktnom animacijom, video instalacijama i audio-vizuelnim performansima. Živi u Hong Kongu gde je asistent u Školi za kreativne medije na gradskom Univerzitetu Hong Kong.

Ova ekperimentalna animacija pristupa izgradnji okoline Hong Konga od konceptualne perspektive celuloidnog filma, primenjujući tehnike filmske animacije, do fotografskih slika. Unikatna arhitektura grada puna stambenih zgrada koji zaklanjaju horizont je iznova zamišljena kao paralelni redovi filma.