You are currently viewing Almost A Woman

Lotta Becker, Niklas Gyberg

Almost A Woman, 14:42 min, Color, Stereo, Denmark, EFC, 2023

Mlada devojčica u sigurnoj instituciji za mlade se bori sa usamljenošću i osećajem napuštenosti.

Režiserka Lota Becker, 22, je iz Nemačke. Pisac Niklas Gyberg, 29, je iz Švedske. Oboje, Lota i Niklas, bili su studenti Evropskog filmskog koledža od 2022. do 2023. godine.

European Film College je danska folklorna škola gde studenti i nastavnici žive na kampusu. Fokusiramo se na film i nudimo međunarodno priznat program osnovnih filmskih studija u trajanju od godinu dana mladim ljudima iz celog sveta, uz akcenat na životnom učenju i saradnji u zajednici.