You are currently viewing Paleo

Sonja Bojanić

Paleo, 04:58 min, Color, Stereo, Serbia, 2022

U svom radu istraživala sam odnos između nauke i umetnosti. Takođe, proučavala sam konkretnu biologiju i mikrobiologiju, kao i fine elemente. Mikroorganizmi su preneseni u novi umetnički medij, digitalni medij. Obično započinjem od mikroskopskih oblika.

Članica SULUV-a od 2016. Samostalna umetnica od 2020. Master umetnosti u klasi Gorana Despotovskog, profesora, odsek za slikarstvo, predmet Digitalno slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2015. Umetnica na rezidencijama Cite internationale des arts, Pariz, 2018. i 2019. godine.