You are currently viewing Algodreams

Vladimir Todorović

Algodreams, 10:33 min, Color, Australia, 2023

Algodreams (Algo Dreams) se stvaraju podsticanjem AI sistema da zamisle budućnost života na Zemlji. Sanjali su o mašinama za putovanje kroz vreme, mašinama za sećanje, flamingosima koji mogu spasiti okeane, AI civilizaciji koja uništava ljude da bi zaštitila planetu, i sanjali su o biciklima koji se sami voze i zaljubljuju.

Vladimir Todorović je umetnik i edukator koji živi u regiji Whadjuk u Australiji, gde predaje likovne umetnosti na Fakultetu dizajna Univerziteta u UWA. Radi sa novim tehnologijama za imerzivno i generativno pripovedanje. Njegova umetnost istražuje naš odnos prema promenljivom okruženju i našu zloupotrebu prošlih, sadašnjih i budućih tehnologija.