You are currently viewing Hoamweh Lung

Felix Klee

Hoamweh Lung, 14:38 min, B&W, Dolby SR, Germany, 2021

Ne mogu vratiti mrtvog konja, ali postoje načini da se zakorači na mesto koje je izgubljeno.

“Homesick Lungs” je eksperimentalni oproštaj. Film istražuje pluća umirućeg konja i istoriju prodate porodične farme.

Felix Klee trenutno studira režiju dokumentarnog filma na Univerzitetu televizije i filma u Minhenu. Za 2022. godinu dobio je stipendiju za medijsku umetnost od 12 meseci od strane Kirch fondacije. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu.