You are currently viewing Signs of our Times

Lisa Birke

Signs of our Times, 09:50 min, Color, Canada, 2022

Naizgled beskrajni niz praznih fraza i paradoksalnih potvrda života uznemirava osećaj prava i postavlja pitanje ko određuje i poseduje Američki san. Originalni snimci služe kao vizueli za malo cenzurisanu audio traku iz filma iz 1960. godine u javnom vlasništvu pod nazivom “Your Name Here”, koji je producirala kompanija The Calvin Company kao parodiju na industrijski film.

Lisa Birke je interdisciplinarna umetnica čije je delo rezultat sudara videa, performansa i instalacija. Zanimaju je priče koje ponavljamo i ponovo brendiramo i kako one oblikuju naše shvatanje sveta i tragično-komičan način na koji sebe doživljavamo.