The Divine Way

Ilaria Di Carlo

The Divine Way, 15 min, Color, Dolby SR, Germany, 2018

Ilaria Di Carlo je vizuelna umetnica koja radi na poljima eksperimentalnog filma, video umetnosti i performansa. Diplomirala je na Fine Arts Academy u Rimu i na Central Saint Martin’s u Londonu. Dodatno je studirala film na SAE Institute u Berlinu. Živi i radi u Berlinu.

Zasnovano na Danteovoj Božanstvenoj Komediji, film The Divine Way nas vodi sa protagonistom kroz epski silazak u beskrajni lavirint stepeništa. Kako njeno putovanje ide dublje, stepenište se menja i ona je zarobljena i uvučena u njihove opasne predele.