You are currently viewing Matter and Motion

Max Hattler

Matter and Motion, 2:15 min, Color, Stereo, China, 2018

Max Hattler je umetnik i akademac koji radi sa apstraktnom animacijom, video instalacijom i audio-vizuelnim performansom. Živi u Hong Kongu gde je asistent na School of Creative Media, City University u Hong Kongu.

Stvaranje kretanja, prenos energije, materija i pokret. Audio-vizuelna saradnja između kompozitora Lux Prima, režisera Max Hattlera i grupe animatora sa School of Creative Media, City University u Hong Kongu.