You are currently viewing The Divine Way

Ilaria Di Carlo

The Divine Way, 15 min, Color, Dolby SR, Germany, 2018

Ilaria Di Carlo je vizuelna umetnica koja radi na poljima eksperimentalnog filma, video umetnosti i performansa. Diplomirala je na Fine Arts Academy u Rimu i na Central Saint Martin’s u Londonu. Dodatno je studirala film na SAE Institute u Berlinu. Živi i radi u Berlinu.

Zasnovano na Danteovoj Božanstvenoj Komediji, film The Divine Way nas vodi sa protagonistom kroz epski silazak u beskrajni lavirint stepeništa. Kako njeno putovanje ide dublje, stepenište se menja i ona je zarobljena i uvučena u njihove opasne predele.