Internacionalni žiri 22. Međunarodnog video festivala Videomedeja 2018. koji su činili Richard Vickers iz Velike Britanije, Corinna Schnitt iz Nemačke i Predrag Šiđanin iz Srbije dodelili su  sledeće nagrade:

Nagrada Sfinga za najbolji video:

Martijn Winkler, #tagged

Ovo je jedinstven film koji postavlja mobilni uređaj kao glavnu referencu u okvir, što odražava svakodnevni život u 21. veku. Taj deo naglašava mračnu stranu života koji se proživljava i deli u jednom slučaju. Naša želja da postignemo ispunjenje sa sledećim “sličnim”, da “delimo” ili “komentarišemo” možda nije ono šta zaista želimo. Zvuk “obaveštenja” može pre označiti noćnu moru društvenih medija nego utopiju zajedničkog iskustva.

Bogdanka Poznanović Nagrada za najbolju medijsku instalaciju, nastup uživo, Software, URL:

Maria Molina Peiró, One Year Life Strata

Nagrađena instalacija predstavlja složen komad koji je zabeležio godinu dana života uzimanjem slike od 30 sekundi. Poslednji komad je podatke preneo u ne-slikovnu predstavu i možda nudi novu paradigmu za sliku kao memoriju u doba antropocena.

Lunartis Nagrada za najbolji diplomski film:

EICAR, Giovanni Busnach, SARA

Žiri smatra da je ovo vizuelno eksperimentalno delo koje istražuje krhkost života i dovodi u pitanje sam pojam postojanja.

Sveukupno je kvalitet filmova iz kategorije Lunartis bio veoma visok.

Lunartis Nagrada Publike za najbolji diplomski film:

AFTRS, Vedrana Music, Handout

Pohvala video:

Qigemu, Reality Fragment 160921

Žiri smatra da je ovo stvarno simpatično delo koje se bavi ljubavlju, gubitkom, distancom i sećanjem na jedan savremen i ubedljiv način.

Pohvala Lunartis:

USC, Ariel Heller, Mammoth

Veoma potresan i dirljiv film.