You are currently viewing Tormento

Arturo Mombiedro

Tormento, 11:00 min, Color, Dolby SR, ECAM, Spain, 2021

Sa osam godina je nastupao na pozornici, a sa dvanaest godina je počeo da snima kratke filmove i pravi umetničke projekte sa svojim samofinansirajućim udruženjem “Mombi-Entrtieneme” u španskom gradu Kuenka. Završio je farmaciju na engleskom jeziku dok je pravio filmove i objavljivao videa.

Svaka porodica ime neke svoje neizrečene ogorčenosti tokom vremena. Tormento je priča gde se vreme i uspomene mešaju. Jednog sunčanog prolećnog dana će porodica morati da se suoči sa problemima i raskolom koji je uzrokovan bolešću majke, koja još odoleva životu.