You are currently viewing Friends

Marc Lee

Friends, Stereo, Switzerland, 2020

Instalacija

Mark Lijevi radovi, koji se fokusiraju na audio vizuelne instalacije obradjene i kompjuterski programirane u realnom vremenu, bili su prikazani u vodećim muzejima i izložbama nove medijske umetnosti uključujući ZKM Karisruhe, New Museum New York, Transmediale Berlin, Ars Electronica Linz.

Friends koristi  rezultate ovog istraživanja i nudi jedan nov fascinantan način eksperimentisanja sa ogromnom količinom sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom (AI). Korišćenjem mobilnog telefona, bezbrojna lica su proizvedena veštačkom inteligencijom i gledaju u učesnika iz bilo kog pravca.