You are currently viewing Seven Seven

Mijana Niković

Seven Seven, 14:14 min, Color, Mono, Serbia, 2020

Miljana Niković je arhitekta sa prebivalištem u Berlinu koja radi na doktorsko-arhivskom umetničkom projektu o gradovima snimanim na osnovu istorijskih percepcija i kolektivnog sećanja. Njeni video zapisi su birani na različitim međunarodnim festivalima i kulturnim događajima (Pariz, Los Anđeles, Meksiko, Atina, Beograd, Berlin).

Filozofski kolaž koji banalizira 2020. godinu, godinu globalne panike koja je započela pandemijom, generišući mnoštvo problema duboko ukorenjenih u sistemu koji je odavno krenuo naopako. Ako virus može imati takav uticaj na naše živote, šta je s kamenjem koje gravitira iznad naših glava?