You are currently viewing Surface Sensorium

Joerg Auzinger

Surface Sensorium, Austria, 2020

Instalacija

Joerg Auzinger je studirao Medijsku umetnost sa Peterom Weibelom, diplomirao je na odseku za audiovizuelne medije u Školi za umetnost i dizajn u Gracu i studirao je filmsku režiju na Filmskoj akademiji u Beču sa Axelom Cortijem.

Surface Sensorium je interaktivna video instalacija  koja je sačinjena od kvadratne video projekcije i kamere sa modulom dubokog 3D sensora. Udaljenost od projekcije i pokreti u prostoru mogu se odrediti ovim sensorom i promeniti audio i vizuelni nivo video instalacije.