Udruženje

Udruženje

Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA je nezavisno, nevladino, neprofitno i vanstranačko udruženje građana osnovano 1998. godine u Novom Sadu sa osnovnom idejom pospešivanja nezavisne umetničke video produkcije i promovisanja video umetnosti i nove umetničke prakse. Osnovne aktivnosti VIDEOMEDEJE su organizacija istoimenog međunarodnog video festivala i produkcija video radova.

Pod linkom O NAMA, pod TIM, mogu se videti sadašnji aktivni saradnici Udruženja VIDEOMEDEJA.

Aktivnosti

Organizacija festivala, izložbi, instalacija, multimedijalnih događaja, performansa, audio-vizuelnih nastupa, koncerata, tribina, seminara, radionica, studijskih putovanja. Produkcija umetničkih video radova, dokumentarnih filmova, promotivnih spotova, softverskih prezentacija. Izdavačka delatnost (publikovanje i distribucija radova domaćih i internacionalnih autora, kataloga i publikacija).

Ciljevi

Afirmacija, prezentacija i popularizacija video art-a i novih medija. Tehnički iskorak i unapređivanje videa i sličnih produkcija u Srbiji. Podrška distribuciji radova i promociji domaćih autora u zemlji i inostranstvu, kao i distribucija stranih autora u Srbiji. Saradnja sa srodnim asocijacijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Produkcija

U produkciji VIDEOMEDEJE do sada su snimljena 4 umetnička video rada, jedan igrani film, nekoliko autorskih emisija o video umetnosti, više desetina promotivnih televizijskih i radio spotova, intervjua sa gostima festivala VIDEOMEDEJA, nekoliko interaktivnih prezentacija, više desetina štampanih kataloga festivala VIDEOMEDEJA i sl.

Umetnički video radovi u produkciji Videomedeje:

Amarisima, Milica Mrđa Kuzmanov, 1999. I’ll Be Your Angel, Tanja Ostojić, 2001. Fatamorgana, Ksenija Kovačević, 2003. Nove teritorije, Željko Mandić i Ljubomir Vučinić, 2003.

Igrani film u produkciji Videomedeje:

Drugi Deo, Saša Matijević, 2014.

Arhiva / Info centar:

Udruženje za video umetnost (UZVU) VIDEOMEDEJA poseduje arhivu video radova koja broji oko 3.000 naslova. Ova kolekcija je ubedljivo najveća i najznačajnija tog tipa u Srbiji, a verovatno i šire, s obzirom na to da sadrži gotovo sve bitne radove (klasike) i reprezentuje celokupnu svetsku video scenu, od njenih početaka sredinom 70-ih godina 20. veka do danas. U planu je reorganizacija i potpuna digitalizacija arhive koja bi funkcionisala i kao info centar za umetnike, studente, stručne saradnike i sl.

Na našem sajtu, pod linkom ARHIVA, po godinama, može se pronaći spisak saradnika i imena stručnog tima koji je bio zadužen za organizaciju i produkciju svakog pojedinačnog festivalskog izdanja. Ovde se može pregledati i kompletan festivalski program (samo za godine gde su programski katalozi digitalizovani), a takođe i videti spisak svih umetnika koji su učestvovali kako u takmičarskom tako i u specijalnom delu programa.