You are currently viewing Barbieworld experience part 1 – overture

Dave Berg

Barbieworld experience part 1 – overture, 3.32 min, Finland, 2014

Dave Berg je animator i videoartist. Diplomirao je 2013. na Finskoj akademiji likovnih umetnosti. Bergovi radovi su viđeni na umetničkim i filmskim festivalima, kao što su Midnight Sun filmski festival i Osnabruck Media Art Festival.

Tema ljudskog uma u momentu tačke pucanja, delovi nestaju, a pukotine su vidljive.