You are currently viewing Primus Tempus

Azar Saiyar

Primus Tempus, 5.17 min, Finland, 2014

Azar Saiyar je rediteljka i medijska umetnica koja od 2003. godine radi dokumentarne i eksperimentalne filmove, kao i video radove, i to kao scenarista, reditelj i montažer. U svom radu koristi različite filmske stilove i tehnike. Zainteresovana je za granice identiteta u našim kulturama i dnevnim rutinama. U svom umetničkom radu fokusira se na našu sposobnost da delimo i razumemo jedni druge. Kakva iskustva mogu da se dele i u kojoj meri?

Reorganizovani fragmenti televizijskih reklama rađaju iluziju koja je odvojena od originala. Slike su još uvek očaravajuće i privlačne – ali nedostaje direktna veza sa proizvodom. Razlog i interpretacija postaju nejasni i otvoreni.