You are currently viewing Der Cowboy und ich

Dominik Suppiger

The Cowboy and I, 15 min, Switzerland, 2013

Dominik Suppiger je rođen u Lucernu, Švajcarska. Dok je pohađao srednju školu učestvovao je u jednogodišnjem umetničkom programu u Štokholmu. Ovo kreativno okruženje omogućilo mu je da se potpuno preda svojim ljubavima, filmu i fotografiji. Kad je diplomirao, pošao je na šestomesečni put drumovima SAD. Društvo su mu pravile knjige Džona Štajnbeka. Tada je shvatio kakve se ubedljive priče stvaraju od mašte i životnog iskustva. Posle toga, pohađao je pripremni kurs dizajna i studirao na University of Applied Sciences and Arts u Lucernu.

Direktor nije blesav – njegova mašta je jedino mesto gde je junak bez mane i straha… Ali, on hoće da se oslobodi svog dosadnog života. Pitaće gradskog kauboja Angy-ja Burri-ja kako to da izvede. Sigurno uz pomoć ovog mahera uskoro više neće biti žutokljunac već pravi čovek.