You are currently viewing The Expedition

Márton Szirmai

The Expedition, 11.00 min, Hungary, 2014

Rođen u Budimpešti 1977. Radi honorarno kao publicista, urednik i režiser za televizijske i nezavisne filmske produkcije.

Posle nekoliko godina planiranja, jedan političar treba da obiđe svoje glasače. Koliko vremena može jedan političar da izdrži među običnim svetom?