You are currently viewing Human Walkers in Motion

Ethann Néon

Human Walkers in Motion, 10:53 min, Color, Dolby SR, Belgium, 2020

Ethann Néon je belgijski reditelj. Pravi eksperimentalne filmove o procesima vizuelne rekonstrukcije vremena i podelu prostora unutar okvira ekrana. Estetiku njegovih filmova karakteriše namerno podeljen ekran koji se poigrava sa okvirima i scenama van kadra.

Šetnja naseljava naše biće i upravlja našim društvenim prostorom. Rame uz rame, licem u lice, to podrazumeva razmenu. Kada se kombinuje specifičan tempo svakog pojedinca, nastaje skrivena harmonija. Ponovnim povezivanjem sa Eadweard Muybridgejevim radom, ovaj film nas projektuje u frenetični ritam koraka pedeset šetača.