You are currently viewing Otra Luna

Juanma F. Pozzo

Otra Luna, 08:00 min, Color, Dolby SR, Spain, 2022

Rođen je u Madridu, gde započinje karijeru kao urednik i reditelj. Seli se u Nju Jork i tamo provodi šest godina radeći kao kinematograf. Tu i počinje da stvara svoje prve eksperimentalne radove. Njegovi projekti su obično bez ikakvog dijaloga.

Simbolično putovanje kroz podsvest gde se srećemo sa sopstvenim svetlima i senkama. Ceo projekat je snimljen bez digitalnih efekata.