You are currently viewing The Raft

Marko Meštrović

The Raft, 13:46 min, Color, Dolby SR, Croatia, 2021

Marko Mestrović je rođen 1972. godine. Diplomirao je slikarstvo na Akedemiji likovnih umetnosti u Zagrebu. Pravi animirane filmove od 2000. godine. Njegovi filmovi su prikazivani i nagrađivani na mnogim svetskim festivalima. Svira bubnjeve u bendu Cinkuši.

Ako je globalana katastrofa stanje duha, onda je muzika splav.