You are currently viewing Ta presneta očetova kamera!

Miloš Tomić

Ta presneta očetova kamera!, 06:40 min, Color, Dolby SR, Slovenia, 2021

Miloš Tomić je rođen 1976. godine. Diplomirao je filmsku režiju na Akademiji umetnosti u Beogradu 2001. godine. Master završio u Pragu na FAMU iz animacije, gde je doktorirao na temu o odbačenim objektima kao materijalu za film i fotografiju. Snimio je preko 60 kratkih filmova.

Bezobziran dečak na očajan, pa samim tim i problematičan način konstantno traži pažnju svog oca – fotografa.