Saglasna/Saglasan sam da Videomedeja kao organizator i producent Vremeplova, javno objavi materijal iz prijave kao i da ga postavi na svojim internet platformama i društvenim mrežama u skladu sa svojim dizajnom i konceptom. To se takođe odnosi i na tekst, video i fotografije poslate na email koji je za to odredila Videomedeja. Slanjem ove prijave prihvatam navedene uslove i garantujem za tačnost unetih podataka.