You are currently viewing Archetypal Africa

Alan Bigelow

Flash film, US, 2009
Ovo delo posmatra obične predmete iz svakodnevnog života i njihovu simboličku rezonanciju sa mitom i kulturom. Poigrava se faktografskim i fiktivnim dok vodi korisnika ka mogućnosti da definiše sopstveni arhetipski trenutak.
http://www.webyarns.com/ArchetypalAfrica.html