You are currently viewing Lom beline

Robertina Šebjanič, Mirjana Batinić

Dvokanalna video instalacija, SI, 2010
U ovom radu saradnja između autorki se bazira na polaznoj tački koja referiše na njihov odnos prema video umetnosti unutar konteksta kojeg nazivaju emocionalni video. U osnovi autorke koriste video kao alat za izražavanje vlastite subjektivnosti, ne ograničavajući ga konkretnim emocionalnim stanjima, nego upućujući na one suptilne situacije koje se nalaze između konkretnih situacija, poput igre svetla i senke na licu ili na zidu, uzdizanja magle ili pare, refleksije svetlosti na staklenoj kugli, itd. Zvučni deo je nastao u saradnji sa dvojicom audio umetnika: Vladimir Ilić – Lenjin 2 (Srbija) i Mario Sammut – Cygna (Malta).