You are currently viewing Follow Your Skin

Ocusonic

Video instalacija, IE, 2010
Follow Your Skin je vizuelna muzika komponovana od snimaka uživo napravljenih u Experimental Television Centre, New York. TV signal se mapira u matricu koju pravi oscilator (Voltage Controlled Oscillator). Ubacuju se slučajni isečci TV audio snimaka da bi se ponovo stvorio kontekst a možda i novo značenje.