You are currently viewing This Never Happened

Vladimir Mitrev

This Never Happened, Video instalacija, DE, 2010

Pohvala

Godine 2007. trebalo je da se postavi izložba u muzeju u Sofiji, o procesu stvaranja jedne istorijske slike. Tema slike je povezana sa masakrom koji su muslimani počinili 1876. godine nad susedima, hrišćanskim Bugarima, a to je najvažniji nacionalni mit u Bugarskoj. Kustos je hteo da pokaže kako umetnost pomaže stvaranju nacionalne mašte. Bugarski političari i mediji započeli su kampanju protiv izložbe i kustosa, tvrdeći kako će da poreknu istorijski događaj prikazan na slici…